Vēsture

SIA “FOREST FOX” dibināts 2011.gadā Vidzemes vidienē ar 100% Latvijas kapitālu, kā Mežsaimniecības uzņēmums. Uzņēmumam attīstoties meža zemes papildināja arī  lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai veidotu pilnu zemju apsaimniekošanas ciklu. 


Uz doto mirkli kopējās ieguldītās investīcijas kopā ar saistītajiem uzņēmumiem  Amatas novadā ir mērojamas 6 500 000 EUR apmērā, kuras sastāda : lauksaimniecības un meža zemju iegāde, tehnikas parka attīstībā un modernizācijā, noliktavu izveidē un graudu elevātora celtniecībā. 

Uzņēmums ir Latvijas Bioloģiskās asociācijas un Latvijas sēklaudzētāju asociācijas biedrs, uzņēmums ražo Bioloģiskus graudaugus, zālāju sēklas un citas kultūras, kā pupas, zirņus, kartupeļus.

SIA FOREST FOX mērķi

Viens no galvenajiem SIA “FOREST FOX” mērķiem ir izveidot vienu no vadošajiem BIO lauksaimniecības uzņēmumiem Baltijā, sniedzot graudu pirmapstrādi un pēcapstrādi. Pakalpojumus nodrošinot arī citiem reģionāliem lauksaimniekiem. Tādējādi pievienojot Latvijā un citviet Baltijā iegūtas produkcijas vērtību. 

Vēl ļoti svarīgs uzņēmuma mērķis ir nodrošināt modernas, drošas  kvalificētas darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu, jaunajiem speciālistiem, piesaistot arvien vairāk cilvēkus atgriezties lauku reģionos.